Leg de lat op jouw hoogte

Paraat Logopedie, een praktijk die zich richt op mensen met slik-, stem-, spraak- of communicatieproblemen.

Wie zijn we

Ruim 25 jaar geleden startten wij onze loopbaan als logopedist in een groepspraktijk waar we elkaars waarden, kennis en inzet leerden appreciëren. Later bouwden we afzonderlijk onze eigen praktijk uit. We schoolden ons bij in verschillende domeinen. In 2020 beslisten we om onze expertise te bundelen en in te zetten in een nieuw samenwerkingsverband: 

Paraat Logopedie

INGRID MICHAUX

Ik ben logopediste, audiologe en master in de communicatie-wetenschappen. Als docente aan een hogeschool train ik studenten logopedie in het verbeteren van communiceren, stemgeven, articuleren en presenteren. In mijn praktijk leg ik me toe op het revalideren en optimaliseren van stem en uitspraak.

INGRID MICHAUX

INGRID VERRETH

Als bachelor in de logopedie ben ik werkzaam in een WZC en als zelfstandig logopediste. In mijn praktijk leg ik mij toe op het begeleiden van mensen met slik-, spraak- en communicatieproblemen. Omdat kwaliteitszorg ons streefdoel is, scholen we ons voortdurend bij. In juni 2021 behaalde ik het diploma dysfagioloog van het Postgraduaat Dysfagie aan de Arteveldehogeschool. In het kader van deze opleiding specialiseerde ik mij in de diagnostiek en behandeling van slikproblemen bij volwassenen.

INGRID VERRETH

Ingrid Michaux

Ik ben logopediste, audiologe en master in de communicatie-wetenschappen. Als docente aan een hogeschool train ik studenten logopedie in het verbeteren van communiceren, stemgeven, articuleren en presenteren. In mijn praktijk leg ik me toe op het revalideren en optimaliseren van stem en uitspraak.

Ingrid Verreth

Als bachelor in de logopedie ben ik werkzaam in een WZC en als zelfstandig logopediste. In mijn praktijk leg ik mij toe op het begeleiden van mensen met slik-, spraak- en communicatieproblemen. Omdat kwaliteitszorg ons streefdoel is, scholen we ons voortdurend bij. In juni 2021 behaalde ik het diploma dysfagioloog van het Postgraduaat Dysfagie aan de Arteveldehogeschool. In het kader van deze opleiding specialiseerde ik mij in de diagnostiek en behandeling van slikproblemen bij volwassenen.

Cliëntgericht

We vertrekken vanuit jouw zorgvraag met aandacht voor je omgeving.

Op maat

We beogen zorgverlening van goede kwaliteit en zetten daarbij -op maat- de juiste werkmethoden en hulpmiddelen in.

Gespecialiseerd

Omdat we kwaliteitszorg belangrijk vinden, scholen we ons continu bij.

Team

We bundelen onze krachten en expertise in een gespeciali-seerde aanpak. We maken ruimte voor teamoverleg.

Onze werkgebieden

Stemproblemen - logopedie Paraat Kortrijk

Iedereen heeft wel eens problemen met z’n stem. Vaak zijn die van voorbijgaande aard maar wanneer een stemprobleem je dagelijks functioneren belemmert, kan je een beroep doen op logopedist-stemtherapeut Ingrid Michaux.

Ben je doorverwezen door een neus-, keel-, en oorarts wegens een organisch stemprobleem zoals stembandknobbeltjes of stembandcystes? Heb je een stembandverlamming opgelopen na een trauma of een virusinfectie? Dan zal je stemprobleem benaderd worden vanuit een klinische achtergrond en wordt er nauw samengewerkt met je behandelende arts. Gaat het om een functioneel stemprobleem omdat je je stem overbelast of verkeerd gebruikt, dan leren we je de stem efficiënter te gebruiken. 

Volgende stemproblemen worden behandeld:

 • stemplooiknobbels
 • stemplooicystes
 • stemplooipoliep
 • stembandverlamming (stemparalyse of stemparese)
 • verkeerd stemgebruik of stemmisbruik
 • globusgevoel (drukgevoel in de keel)
 • stemproblemen bij incongruentie genderidentiteit

Tijdens de behandeling is er aandacht voor lichaamshouding, tonus en ademhaling. Daarnaast maken we gebruik van de methodieken Coblenzer (ademtechniek) en E. & J. Pahn (nasaleermethode), resonans-methode, manuele laryngale facilitatie en de klassieke stemtechnieken.

Kaderen je stemproblemen in een ruimere problematiek zoals MS, ziekte van Parkinson, ALS …? Heb je naast stemproblemen ook slikproblemen? Dan wordt er nauw samengewerkt met collega Ingrid Verreth.

Wil je als student of beroepsspreker/professioneel je stem optimaliseren, zal je door coaching en training inzicht krijgen in je stemgebruik. Je zal je stem op een gezonde en duurzame manier leren gebruiken. Er wordt tijdens de therapie aandacht besteed aan observatie van je stem en stemgebruik, het aanleren van stemtechnieken en toepassingen in jouw (werk)omgeving. Je krijgt videomateriaal zodat je ook buiten de therapiesessies verder kan oefenen.

Slikken & slikstoornis - logopedie Kortrijk Paraat

Iedereen verslikt zich wel eens. Als moeilijk slikken of verslikken je voedselinname bedreigt, kan dat een invloed hebben op je levenskwaliteit. Als je deze problemen ondervindt, kan je een beroep doen op logopedist Ingrid Verreth.

Een slikstoornis, ook wel dysfagie genoemd, kan verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen neurologische aandoeningen leiden tot slikproblemen. Een hersenletsel of een aandoening van het zenuwstelsel zoals de Ziekte van Parkinson kan de aansturing van de spieren die we gebruiken bij het slikken verstoren. Ook beschadigingen of belemmeringen in het hoofd- halsgebied kunnen tot slikproblemen leiden. Daarnaast kunnen respiratoire of reumatologische aandoeningen aanleiding geven tot moeilijk slikken.

We onderzoeken en behandelen slikproblemen ten gevolge van

 • een beroerte, ongeval of een tumor
 • een aandoening van het zenuwstelsel zoals Ziekte van Parkinson, MS, ALS …
 • hoofd-halskanker of operaties in het hoofd-halsgebied
 • respiratoire aandoeningen zoals COPD, na beademing …
 • reumatologische aandoeningen zoals sclerodermie en ziekte van Sjögren
 • normale veroudering
 • een verstandelijke beperking

We gaan op zoek naar gepaste revalidatietechnieken en compensatiestrategieën. Ook mondzorg en mondhygiëne zijn belangrijk en krijgen de nodige aandacht.

Heb je naast slikproblemen ook stemproblemen? Dan wordt er nauw samengewerkt met collega Ingrid Michaux.

Spreken & communicatiestoornis - logopedie

Iedereen heeft wel eens het gevoel het niet gezegd te krijgen. Als moeilijk spreken je dagelijkse communicatie belemmert, kan je een beroep doen op logopedist Ingrid Verreth. Een beroerte, een trauma, een tumor of een infectie kan leiden tot afasie. Hierdoor kan je problemen ondervinden met begrijpen en/of gebruiken van taal. Ook lezen en schrijven kunnen daardoor moeilijker worden.

Een beschadiging van het zenuwstelsel door ziektes zoals ALS kan leiden tot spraakproblemen of dysartrie. Hierdoor kan je problemen ondervinden met ademhaling, stemgeving, resonantie, uitspraak en zinsmelodie.

We onderzoeken en behandelen neurogene communicatiestoornissen ten gevolge van:

 • een beroerte
 • een tumor
 • een infectie
 • een trauma
 • een neurodegeneratieve ziekte zoals de Ziekte van Parkinson, parkinsonisme, MS en Ziekte van Huntington
 • een spierziekte zoals ALS, IBM …

In de gerichte therapie oefenen we samen op het remediëren van de taal- en/of spraakproblemen. Daarnaast begeleiden we jou en je naaste omgeving in het leren omgaan met de nieuwe manier van communiceren.

Heb je naast spraaktaalproblemen ook stemproblemen? Dan wordt er nauw samengewerkt met collega Ingrid Michaux.

Presenteren - logopedie Paraat Kortrijk

“ontplooi je verder door je beter uit te drukken”

Je voelt je onzeker bij het presenteren van je project. Je zou graag vlot kunnen spreken voor een groep. Je zoekt een coach om aan accentreductie te werken. Hiervoor kan je terecht bij logopedist-communicatiedeskundige Ingrid Michaux.

We starten met een uitgebreide analyse van je stem, spraak en algemene communicatievaardigheden. Dit vormt het uitgangspunt van jouw individueel traject waarbij we samen je doelen vastleggen. Tijdens de training maken we gebruik van video-opnames om inzicht te krijgen in je communicatievaardigheden en gericht advies te kunnen geven waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in je (werk)omgeving. Het aantal coaching sessies, duur en inhoud worden vooraf en in samenspraak bepaald.

logopedie praktijk Paraat in Kortrijk

We zijn een partner met een grondige kennis binnen ons domein. We staan paraat om onze cliënten en patiënten te ondersteunen in het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Onze aanpak

Samen gaan we op zoek naar de gepaste strategieën en hulpmiddelen om je levenskwaliteit te optimaliseren.

1

Aanmelding

Je kan ons telefonisch, via mail of via het contactformulier contacteren. We nodigen je eerst uit voor een anamnesegesprek. Het doel van dit gesprek is je zorgvraag te leren kennen. Hierbij is je partner, verzorger of mantelzorger ook welkom.

2

Logopedisch onderzoek

Op basis van het anamnesegesprek bepalen we de inhoud en vorm van het logopedisch onderzoek. Dit kan betekenen dat je door één van ons of door ons beiden wordt onderzocht. We houden ook rekening met factoren uit jouw omgeving en met informatie en adviezen van je doorverwijzer of eventueel andere zorgverstrekkers.
We bespreken de onderzoeksresultaten en leggen samen met jou de therapiedoelen vast. Afhankelijk van de resultaten zal jouw therapie doorgaan bij één van ons of bij ons beiden.

+ Lees meer
3

Behandeling

We gaan samen op zoek naar je sterktes en welke revalidatietechnieken en compensatiestrategieën voor jou een hulp kunnen zijn. In onze behandeling streven we naar toepasbaarheid in je professioneel en/of sociaal leven.
Misschien is een multidisciplinaire benadering aangewezen. Dan kunnen we jou gericht doorverwijzen.
Als je in behandeling bent bij ons beiden volgen we samen de evolutie van jouw therapie op met een gedeeld dossier en regelmatig overleg.

+ Lees meer
4

Nazorg

Op het eind van een behandelingstraject bespreken we in hoeverre we zijn tegemoetgekomen aan je oorspronkelijke zorgvraag. Daarnaast plannen we, indien gewenst, evaluatiemomenten als ondersteuning in je verdere revalidatie en reiken we je hulpmiddelen aan om een eventuele terugval te voorkomen. Het is onze wens dat je opnieuw kan participeren in je werkomgeving of sociale omgeving en hopen dat we een schakel kunnen zijn in het verkrijgen van een betere levenskwaliteit.

+ Lees meer

Opleidingen

INGRID MICHAUX

Postacademische vorming Stem UZ Antwerpen
Nasaleermethode E. &. J. Pahn
Stemmethodiek H. Coblenzer
Adem- en stemmethodiek Le Huche
Manuele Facilitatie van de Larynx
Symposium Laryngectomie, VIVES Hogeschool
Semi-occluded vocal tract technieken
Stem in transitie, VVL
Phonanium: stemanalyse, Dr. Y. Maryn
Stem – voor de neurologopedist, M. Nijkamp
Estill Voice Training: dysfonie, AZ Sint-Jan Brugge

INGRID VERRETH

Postgraduaat Dysfagie
Arteveldehogeschool
Webinar VVL Neurologische communicatiestoornissen
Webinar Communicare
Succesvol communiceren met personen met een degeneratieve aandoening
Maaltijdcoach bij dementie, expertisecentrum Paradox
Taalstoornissen en de Ziekte van Parkinson
Dysamix: behandeling van volwassenen met dysartrie
Stem – voor de neurologopedist, M. Nijkamp
Mimetherapie bij perifere aangezichtsverlamming, Arteveldehogeschool

Veel voorkomende vragen

Afhankelijk van de terugbetalingsmodaliteiten duurt een therapiesessie 30 minuten of een uur.

De frequentie van de logopedische behandelingen per week varieert volgens de aard en de ernst van de stoornis. Het totaal aantal sessies is afhankelijk van het revalidatieproces.

Logopedische behandeling van stem-, slik- en spraaktaalproblemen wordt in de meeste gevallen terugbetaald door het ziekenfonds. Logopedisch onderzoek en logopedische therapie worden steeds door een arts-specialist voorgeschreven.  We staan jou doorheen het onderzoeksproces bij en informeren je over de terugbetalingsmodaliteiten.

Wij zijn niet geconventioneerd.

Het tarief Remgeld gewoon Remgeld verhoogde tegemoetkoming
Bilanzitting 30 min
(= logopedisch onderzoek
per 30 min)
€ 42,75
€ 7,50
€ 3
Sessie 30 min
€ 36,14
€ 5.50
€ 2
Sessie 60 min
€ 72,59
€ 11,00
€ 4,50
Collectieve zitting
€ 18,61
€ 3,00
€ 1
Evolutiebilan
€ 51.50
€ 11,00
€ 4,50

Indien dit noodzakelijk blijkt, begeleiden wij cliënten aan huis. De huisbezoeken vinden plaats in de regio Kortrijk en Marke. We rekenen een kilometervergoeding aan van 0,41 euro per kilometer.

Online logopedie behoort tot de mogelijkheden.

Online logopedie behoort tot de mogelijkheden. We kiezen voor een veilig online platform.

Paraat Logopedie teamwork door Ingrid Michaux en Ingrid Verreth
Ingrid Michaux

Dam 39 bus 42, vierde verdieping
8500 Kortrijk

Ingrid Verreth

Blauwhuisstraat 29
8510 Marke

Contact

Aarzel niet om ons te contacteren. We geloven dat een goed gesprek de basis is van een goed inzicht.

Contactformulier

Onze 2 praktijken

Ingrid Michaux

Dam 39 bus 42, vierde verdieping
8500 Kortrijk
ingrid.m@paraatlogopedie.be
0473 21 55 89

Ingrid Verreth

Blauwhuisstraat 29
8510 Marke
ingrid.v@paraatlogopedie.be
0478 63 42 54